Information Januari 2020

Motioner till årsstämman

Alla medlemmar har enligt våra stadgar möjlighet att lämna förslag på ärende denne önskar få behandlat på föreningsstämman, det vill säga, skriva en motion.
Motionen kan ta upp något som man tycker ska köpas in eller förändras. Motionen kan även vara en fråga/uppgift som man vill att styrelsen ska arbeta med under det kommande verksamhetsåret. I enlighet med stadgarna skall motioner till stämman skriftligen lämnas till styrelsen senast den 31 januari. Det räcker att skriva motionen på ett vanligt papper tillsammans med eget namn och adress. Lämna sedan din motion i brevlådan hos Åsa Johansson, Vetevägen 31 senast den 31 januari.
Boka redan nu in Torsdag den 19 mars kl. 19:00 för årsstämma, separat kallelse kommer.

Garagen
Vi vill påminna om att det är otillåtet att använda motor-och kupévärmare i garagen. Det är även otillåtet att dra ut sladdar från garagen och låta dem ligga på backen där bilar kör för att ansluta husvagnar, husbilar eller bilar.
Ni som hyr motorvärmarplatser måste ta bort elkabeln ur uttaget när ni lämnar platsen. Anledningen till det är att barn kan få ström i sig om de leker med den. Laddning av elbilar eller ladd hybrider är inte tillåtet utan styrelsens medgivande då det behövs en speciell ladd box för detta ändamål.

Grannsamverkan
Grannsamverkan är nu på gång. Det saknas några kontaktpersoner i vissa delar av området samt att det är många som inte anmält sitt intresse. Vi skulle vilja att ni som inte anmält er än gör det snarast till Kennert Falk på telefon 070 – 332 00 31 eller på mail kennert.falk@orebrohus18.se
Vi skulle behöva en kontaktman i följande områden: Vetevägen 9 – 27, 55 – 69, och 38 – 60

Gå gärna in på vår hemsida orebrohus18.se/samf/wordpress/

Till sist vill vi önska en god fortsättning på det nya året!
//Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Information Januari 2020

Årsstämma 12 mars 2018

Den 12 mars genomfördes årsstämman.

Stämman beslutade om ansvarsfrihet och valde ledamöter till styrelse och revisorer i enlighet med valberedningens förslag.

Harald Grönqvist valdes som samfällighetens ordförande.

Årsredovisning 2017

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 12 mars 2018

Information januari 2018

Information Januari 2018

Årsstämma 12 mars 2018
Skriv redan nu in i din kalender att samfällighetens årsstämma genomförs måndag 12 mars 2018, kl 19, i Lundhagskyrkan.

Motioner till årsstämman
I enlighet med stadgarna § 15 kan medlem genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

Din motion lämnas till Åsa Johansson, Vetevägen 45 senast den 31 januari.

Snöröjning och sandning
För snöröjning anlitas liksom tidigare år Bo Lindgren, Dylta Bruk. Vi vill dock göra alla uppmärksamma på att snöröjningen runt våra sopkärl ansvarar vi själva för, så där får vi hjälpas åt.

Sand för sandning finns i de blå sandlådorna, vilka finns utplacerade inom samfälligheten.

Grannsamverkan
Styrelsen vill mot bakgrund av att det under hösten förekommit inbrott i norra delarna av Örebro, uppmana till grannsamverkan för att om möjligt förebygga att det sker.

Prata med grannarna vid planerad bortovaro så att vi kan hålla utkik åt varandra och vara varandras trygghet.

Städdagar 2018
Boka lördag 2 juni för vårens städdag och lördag 6 oktober för höstens städdag.

Till sist vill styrelsen önska en god fortsättning på det nya året!

/Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Information januari 2018

Välkommen till höstens städdag – lördag 7 oktober!

Vi samlas som vanligt klockan 09 vid föreningens flaggstång vid tvättstugan för aktuell information och klockan 13 tar vi paus i arbetet och njuter av kokt korv med bröd som serveras vid tvättstugan.

Att bo i vår samfällighetsförening innebär en skyldighet att delta på städdagen efter egen förmåga. Även om man inte kan eller orkar med mera fysiskt ansträngande arbetsuppgifter kan man alltid vara med och uppmuntra eller bjuda sina grannar på kaffe.

Du som inte kan delta just denna dag kan självklart bidra genom en insats innan lördagen. Prata med dina grannar och kom överens om en lämplig uppgift.

/Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till höstens städdag – lördag 7 oktober!

Information – Asfaltering ojämn sida av Vetevägen och Lundbackavägen

Information Asfaltering – klicka här

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Information – Asfaltering ojämn sida av Vetevägen och Lundbackavägen

Aktuell Information April 2017

Information April 2017 (för PDF – klicka här)

ur innehållet:

  • Nytt verksamhetsår och ny styrelse
  • Tisdagen den 4/4 – Sopning av gång- och cykelvägar samt parkeringarna
  • Vårens städdag, lördagen den 20 maj. 
  • Asfaltering
    Asfaltering av ojämna nummer på Vetevägen under april
  • Sopor
    På förekommen anledning så är det inte tillåtet att slänga eller ställa sopor utanför sopkärlen eller containrarna

Styrelsen tillönskar alla boende en riktigt trevlig och härlig vår och Glad Påsk!

/Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuell Information April 2017

Åsa Johansson är ny ordförande för Samfälligheten

Årsstämman valde Åsa Johansson som ny ordförande för Samfälligheten efter Harald Grönqvist.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Åsa Johansson är ny ordförande för Samfälligheten

Protokoll Årsstämma 2017

Protokoll Årsstämma 2017 (klicka här för att läsa)

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Protokoll Årsstämma 2017

Välkomna till Årsstämma 16 mars 2017

Kallelse till Årsstämma söndag den 16 mars kl 19 i Lundhagskyrkan.

Det har inkommit en Motion ang. ”Hjälp med grovsopor”

Fullmakt för den som ska företräda en annan medlem på mötet.

Anmäl till Åsa Johansson, om du önskar kaffe och smörgås efter mötet
asajohansson70@telia.com
eller
via SMS eller telefon 070-595 63 35

Välkomna!

/Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Välkomna till Årsstämma 16 mars 2017

Aktuell information januari 2017

Information Januari 2017 (för PDF – klicka här)

Motioner till årsstämman
Alla medlemmar har enligt våra stadgar möjlighet att lämna förslag på ärende denne önskar få behandlat på föreningsstämman, det vill säga, skriva en motion.

Motionen kan ta upp något som man tycker ska köpas in eller förändras. Motionen kan även vara en fråga/uppgift som man vill att styrelsen ska arbeta med under det kommande verksamhetsåret.

I enlighet med stadgarna skall motioner till stämman skriftligen lämnas till styrelsen senast den 31 januari. 

Det räcker att skriva motionen på ett vanligt papper tillsammans med eget namn och adress.

Lämna sedan din motion i brevlådan hos Åsa Johansson, Vetevägen 31 senast den 31 januari.

Ny ”resurs” i samfälligheten för teknisk förvaltning
Kennert Falk bjöd i höstas in personer i området, som är lediga dagtid och vill arbeta med underhåll i samfälligheten, att delta i en arbetsgrupp. Det finns nu en grupp som under hösten har träffats en förmiddag en gång i veckan för att gå igenom aktuellt reparationsbehov eller behov av andra insatser och åtgärda detta.

Arbetsgruppens insatser sparar en hel del kostnader för samfälligheten där vi annars skulle behövt anlita entreprenörer.

De har även möjlighet att hjälpa enskilda boende med viss rådgivning eller reparationer. Arbetsgruppen vill ha 100 kr till sin kaffekassa när man hjälper boende, men tar för övrigt inte betalt för sina insatser.

Behöver du hjälp eller är du intresserad av att delta i arbetsgruppen? Kontakta Kennert på kennert.falk@orebrohus18.se så berättar han mera.

Kom ihåg att låsa garaget
Under hösten har det varit påhälsning i garagen av obehöriga och detta på grund av att vissa garageportar inte varit låsta. Känn alltid efter så att porten blir låst.  Du utsätter inte bara din egendom för stöldrisk utan även de övrigas.

Vi behöver hjälpas åt att vara uppmärksamma på att alla garagedörrar är låsta!

 Lägg inte matavfall/kompost i plastpåsar

Vi har fått betala böter!!!

Det har återigen funnits plastpåsar i komposttunnorna som finns vid garagen för Vetevägen 20 – 60.

Till kompostavfallet får man bara använda särskilda kompostpåsar i papper.

Om det finns plastpåsar eller annat avfall än kompostavfall i fortsättningen kommer vi att få mycket högre avgifter för sophämtning och mer böter.

Matavfallspåsar finns att hämta i föreningens redskapsförråd

Till sist vill vi önska en god fortsättning på det nya året!                                                              //Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Aktuell information januari 2017