Aktuell information januari 2017

Information Januari 2017 (för PDF – klicka här)

Motioner till årsstämman
Alla medlemmar har enligt våra stadgar möjlighet att lämna förslag på ärende denne önskar få behandlat på föreningsstämman, det vill säga, skriva en motion.

Motionen kan ta upp något som man tycker ska köpas in eller förändras. Motionen kan även vara en fråga/uppgift som man vill att styrelsen ska arbeta med under det kommande verksamhetsåret.

I enlighet med stadgarna skall motioner till stämman skriftligen lämnas till styrelsen senast den 31 januari. 

Det räcker att skriva motionen på ett vanligt papper tillsammans med eget namn och adress.

Lämna sedan din motion i brevlådan hos Åsa Johansson, Vetevägen 31 senast den 31 januari.

Ny ”resurs” i samfälligheten för teknisk förvaltning
Kennert Falk bjöd i höstas in personer i området, som är lediga dagtid och vill arbeta med underhåll i samfälligheten, att delta i en arbetsgrupp. Det finns nu en grupp som under hösten har träffats en förmiddag en gång i veckan för att gå igenom aktuellt reparationsbehov eller behov av andra insatser och åtgärda detta.

Arbetsgruppens insatser sparar en hel del kostnader för samfälligheten där vi annars skulle behövt anlita entreprenörer.

De har även möjlighet att hjälpa enskilda boende med viss rådgivning eller reparationer. Arbetsgruppen vill ha 100 kr till sin kaffekassa när man hjälper boende, men tar för övrigt inte betalt för sina insatser.

Behöver du hjälp eller är du intresserad av att delta i arbetsgruppen? Kontakta Kennert på kennert.falk@orebrohus18.se så berättar han mera.

Kom ihåg att låsa garaget
Under hösten har det varit påhälsning i garagen av obehöriga och detta på grund av att vissa garageportar inte varit låsta. Känn alltid efter så att porten blir låst.  Du utsätter inte bara din egendom för stöldrisk utan även de övrigas.

Vi behöver hjälpas åt att vara uppmärksamma på att alla garagedörrar är låsta!

 Lägg inte matavfall/kompost i plastpåsar

Vi har fått betala böter!!!

Det har återigen funnits plastpåsar i komposttunnorna som finns vid garagen för Vetevägen 20 – 60.

Till kompostavfallet får man bara använda särskilda kompostpåsar i papper.

Om det finns plastpåsar eller annat avfall än kompostavfall i fortsättningen kommer vi att få mycket högre avgifter för sophämtning och mer böter.

Matavfallspåsar finns att hämta i föreningens redskapsförråd

Till sist vill vi önska en god fortsättning på det nya året!                                                              //Styrelsen

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.