Information Januari 2020

Motioner till årsstämman

Alla medlemmar har enligt våra stadgar möjlighet att lämna förslag på ärende denne önskar få behandlat på föreningsstämman, det vill säga, skriva en motion.
Motionen kan ta upp något som man tycker ska köpas in eller förändras. Motionen kan även vara en fråga/uppgift som man vill att styrelsen ska arbeta med under det kommande verksamhetsåret. I enlighet med stadgarna skall motioner till stämman skriftligen lämnas till styrelsen senast den 31 januari. Det räcker att skriva motionen på ett vanligt papper tillsammans med eget namn och adress. Lämna sedan din motion i brevlådan hos Åsa Johansson, Vetevägen 31 senast den 31 januari.
Boka redan nu in Torsdag den 19 mars kl. 19:00 för årsstämma, separat kallelse kommer.

Garagen
Vi vill påminna om att det är otillåtet att använda motor-och kupévärmare i garagen. Det är även otillåtet att dra ut sladdar från garagen och låta dem ligga på backen där bilar kör för att ansluta husvagnar, husbilar eller bilar.
Ni som hyr motorvärmarplatser måste ta bort elkabeln ur uttaget när ni lämnar platsen. Anledningen till det är att barn kan få ström i sig om de leker med den. Laddning av elbilar eller ladd hybrider är inte tillåtet utan styrelsens medgivande då det behövs en speciell ladd box för detta ändamål.

Grannsamverkan
Grannsamverkan är nu på gång. Det saknas några kontaktpersoner i vissa delar av området samt att det är många som inte anmält sitt intresse. Vi skulle vilja att ni som inte anmält er än gör det snarast till Kennert Falk på telefon 070 – 332 00 31 eller på mail kennert.falk@orebrohus18.se
Vi skulle behöva en kontaktman i följande områden: Vetevägen 9 – 27, 55 – 69, och 38 – 60

Gå gärna in på vår hemsida orebrohus18.se/samf/wordpress/

Till sist vill vi önska en god fortsättning på det nya året!
//Styrelsen

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.