Felanmälan

Felanmälan – Samfälligheten
Kennert Falk och Ronny Schulstad tar emot felanmälningar om det uppstår något fel på det som samfälligheten ansvarar för.