Takfläktarna för inomhusventilationen

Samfälligheten tillhandahåller service vid behov på takfläktarna för inomhusventilationen i våra hus

Det är mycket viktigt för inomhusklimatet att takfläktarna fungerar på rätt sätt. Samfälligheten har därför tagit över det lager av utbytesfläktar som bostadsrättsföreningen haft ansvar för.

Om det uppstår problem med din fläkt, felanmäl detta. Du får  hjälp av Kennert F eller Ronny S. (Du hittar kontaktuppgifter under styrelsen i menyn)

Vi har ett aktivt utsug i våra lägenheter med en fläkt på taket.
”Köksfläkten” är ingen aktiv fläkt utan bara en kåpa där man kan variera öppningen och på så sätt få ett ökat sug när man lagar mat.
En s.k. Alliance-fläkt kan användas, den samarbetar med takläkten.
Denna typ av köksfläktar är monterade i F-husen.

Ventilerna i lägenheten ska vara fast inställda och inte ändras. Om man ökar öppningen på någon, ex i badrummet eller garderob, så ändras balansen mellan ventilerna och det kan resultera i sämre sugverkan i andra utrymmen.

OBS!
I flerfamiljshusen delar fyra lägenheter på en takfläkt. Det innebär att om någon ändrar ventilöppningen i sin lägenhet så påverkas sugverkan även i övriga lägenheter som delar samma takfläkt.

Varför ventilation via takfläkt?
I äldre hus så byts luften ut via naturligt drag men i våra moderna bostäder, som är mycket täta, så finns det inget sådant naturligt drag utan vi måste aktivt se till att byta luften.
Orsaken till varför man måste byta luft är inte bara för komforten, det är också mycket viktigt för att det inte ska uppstå fuktskador. Samtidigt som luften aktivt måste sugas ut via fläkten på taket så måste den ju ersättas. Det sker via öppningarna ovanför våra fönster.
De måste alltid vara öppna annars sugs luften i andra vägar ex via en otät ytterdörr.

Rengöring av imkanaler                                                                                                    Upphandlas gemensamt för att undvika dyra kostnader.