Gräsklippning/Snöröjning

  • Gräsklippning av föreningens grönytor utförs av Trädgårdstjänst, Örebro.
  • Snöröjning/sandning utförs av Bo Lindgren, Dylta Bruk.