Trärdgårdsgrupp – medlemmar

Lene Engstrand, Vetevägen 2, 019/22 60 09 – Sammankallande           
– Ove Swedberg, Vetevägen 72, 019/22 62 77   – Sammankallande           
– Anette Lundkvist, Vetevägen 5
– Conny Karlsson, Vetevägen 106
– Arne Nilsson, Vetevägen 84
– Gunnel Lindblom, Vetevägen 43
– Vanja Karlström, Vetevägen 37
– Jenny Larsson, Lundbackavägen 1
– Eva Swedberg, Vetevägen 72
– Maud Eklöf, Vetevägen 24