Infomation – nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr 3, 2012-05-27!
(Öppnas här) Ur innehållet:

 • På lördag, den 2:a juni, är det dags för vårens städdag!
 • Nu är trädgårdsgruppen igång!
 • En ”underhållsplan” för växtligheten
 • Styrelsen och trädgårdsgruppen organiserar städdagen tillsammans
 • Vilka är med i trädgårdsgruppen?

Nyhetsbrev nr 2, 2012-04-15!
(Öppnas här) Ur innehållet:

 • Styrelsen har beslutat att prova ett nytt sätt att ta hand om våra gemensamma grönytor och växtlighet
   • Trädgårdstjänst kommer att klippa våra gräsytor
   • Trädgårdsgrupp istället för ”områdesansvariga” Vill du vara med i en trädgårdsgrupp?
 • Felanmälan – Samfälligheten
 • Samfälligheten tillhandahåller service vid behov på takfläktarna för inomhusventilationen i våra hus
 • Du kommer väl ihåg att anteckna i din kalender att det är dags för vårens städdag lördagen 2:a juni!

Nyhetsbrev nr 1, 2012-04-09!
(Öppnas här) Ur innehållet:

 • www.orebrohus18.se har bytt ”ansikte”
 • Aktuella frågor
 • Lördag 2:a juni är det dags för vårens städdag!
 • Snart är det dags för ”sandupptagning”
 • Vilka fastigheter är friköpta och vilka lägenheter tillhör bostadsrättsföreningen?