Boule

Alla är välkomna att spela!
Föreningen har en egen bouleplan med tre stycken banor.
Den ligger invid fotbollsplanen, i östra delen av området.
Hur går det till? Introduktion

Klot och annan utrustning finns att låna!
De ligger i den i blå lådan vid sidan av planen, din nyckel till din ytterdörr passar i hänglåset.