Styrelse

 

Ordförande
Kennert Falk
Vetevägen 5
070-332 00 31
kennert.falk@orebrohus18.se

 

Vice ordförande
Ronny Schulstad
Lundbackav 9
019-22 62 03
070-611 08 25
ronny.schulstad@orebro.se

Sekreterare
Åsa Johansson
Vetevägen 31
019-22 60 02
Asa.Johansson@axfood.se

Ordinarie ledamöter

   

Ola Andersson
Vetevägen 48
0702-786308
ola.73@live.se

Vanja Karlström
Vetevägen 37
019-22 65 63

 

Suppleanter    

Göran Karlsson       Vetevägen 88                  076-209 44 08

Arne Nilsson
Vetevägen 84
019-31 04 33
070-531 92 52

 

     
Revisorer    

Lars-Olov Johansson
Vetevägen 10
019-22 71 30
l-o.johansson@orebrohus18.se

Lars Olsson
Vetevägen 3
076-306 56 10

lasse.lars@gmail.com