Styrelse

Ordförande
Kennert Falk
Vetevägen 5
070-332 00 31
kennert.falk@orebrohus18.se
 
Vice ordförande

Sekreterare
Åsa Johansson
Vetevägen 31
019-22 60 02
Asa.Johansson@axfood.se
Ordinarie ledamöter
Ronny Schulstad
Lundbackav 9
019-22 62 03
070-611 08 25
ronny.schulstad@orebro.se
Vanja Karlström
Vetevägen 37
019-22 65 63
Suppleanter
Göran Karlsson
Vetevägen 88
076-209 44 08
Arne Nilsson
Vetevägen 84
019-31 04 33
070-531 92 52
Revisorer
Lars-Olov Johansson
Vetevägen 10
019-22 71 30
l-o.johansson@orebrohus18.se
Lars Olsson
Vetevägen 3
019-22 67 24 lasse.lars@gmail.com