TV/Bredband/Telefoni via fiber

I området har Telia installerat fiberkabel för TV/Bredband/Telefoni till alla hushåll.

  • TV
    Telias programpaket ”TV lagom” ingår i basutbudet och är tillgängligt för alla utan extra kostnad. Om felanmälan/support ring Telia 020 755766.
  • Bredband
    Kontakta Telia för att teckna avtal om du önskar att en anslutning till Internet via fiberkabeln
  • Telefoni
    Det är möjligt att få telefoni via bredband. Kontakta Telia för att teckna avtal om du önskar detta. När du flyttar in se till att du får ”koderna” för inkoppling av TV:n av säljaren. Om du inte har tillgång till dem kontakta Björn Andersson (se kontaktuppgifter för styrelsen)