Hushållssopor/Grovsopor

Hushållssopor:
Det finns gemensamma sopkärl, under tak, fördelade på 5 platser i föreningen. Dessa töms 1gång/vecka.

Grovsopor:
Byggavfall och grovsopor kan under året lämnas till kommunens anläggningar för detta, vid Hovstarondellen, Mellringe eller Atleverken.
För information ring 019/21 10 00 eller se www.orebro.se/avfall.

Vi sorterar avfall:
Kompost läggs i särskild behållare.
Container för retur av wellpapp resp. tidningspapper har placerats i området. Om containern är full så ställ inget vid sidan om!

Miljöfarligt avfall:
Det ska lämnas till kommunens anläggningar för detta, vid Hovstarondellen, Mellringe eller Atleverken.
För information ring 019/21 10 00 eller se www.orebro.se/avfall. Ex bilbatterier, färgburkar med färg i, olja, bensin.

Trädgårdsavfall:
Det ska lämnas vid någon av kommunens kompostanläggningar, det finns en bl.a. Hovstarondellen.