Samfällighetsföreningen Örebrohus 18

(Länk till Bostadsrättsföreningen Örebrohus 18 hemsida)

____________________________________________________________

Grannsamverkan

Hej alla som är intresserade att vara med i detta projekt.
Det var inte så lätt som vi trodde från början att få igång detta utan man
måste organisera till det hela.
Man behöver ha till en kontaktperson per 10-12 hushåll. De får då ha kontakt
med de som bor inom sin grupp.
När detta är klart kommer kontaktombuden att få vara med på en ”kurs”
troligen under september. Det innebär att vi inte kommer att
Vara igång med projektet före sommaren.
Jag vill gärna ha kontakt med de i gruppen som fått detta mail om det är
någon som kan tänka sig att vara kontaktombud.
Jag har spånat på följande indelningar:
1. Lundbackavägen 1-19 samt vetevägen 1-7.
2. Vetevägen 9-27
3. Vv 29-53
4. Vv 55-69
5. Vv 71-101
6. Vv 2-18
7. Vv 20-36
8. Vv 38-60
9. Vv 62-72
10. Vv 74-100
11. Vv 102-126
Ni som är intresserade av att vara kontaktombud kan skicka ett mail till
mig.
I några av dessa områden är det inte några anmälda alls och då kommer de
inte att få vara med i grannsamverkan.
Ni som har anmält er kanske i skrivande stund är ensamma i ert ”område” men
det finns ju möjlighet att påverka era grannar så att fler går med.
Vi kommer att gå ut med mer information kring detta efter semestern så att
fler ska ha möjlighet att anmäla sig.
Jag hoppas att fler kommer med.
Ha en skön sommar

Kennert Falk
0703-320031

____________________________________________________________

Det har nu hänt (maj -2019) att ett företag ringt direkt till medlemmar i föreningen och erbjudet tjänsten att de kan rensa ventilations / imkanaler.

Men lugn tacka bara nej, samfälligheten upphandlar detta gemensamt för alla i samfälligheten under slutet av året.

 ______________________________________________________

Samfällighetsföreningen Örebrohus 18 genomförde sitt första årsmöte i mars 2012 och den omfattar gemensamma anläggningar som vägar, lekplatser, belysning, garage etc för fastigheterna på Vetevägen och Lundbackavägen.
Detta område ägdes och förvaltades tills nyligen av en bostadsrättsförening, Brf Örebrohus 18.
Bostadsrättsföreningen erbjöd under 2011 friköp av den egna bostadsrätten som eget hem för de som bor i ”småhus” (86st av totalt 122st). 39 st tackade ja och tillträdesdag var 23 mars 2012.
Samfällighetsföreningens medlemmar utgörs (190528) av 44 fastighetsägarna till de egna hemmen och bostadsrättsföreningen Örebrohus18 med 78 medlemmar. Information om processen för friköp och bildandet av samfällighetsföreningen finns på Bostadsrättsföreningens hemsida.