Samfällighetsföreningen Örebrohus 18

(Länk till Bostadsrättsföreningen Örebrohus 18 hemsida)

Samfällighetsföreningen Örebrohus 18 genomförde sitt första årsmöte i mars 2012 och den omfattar gemensamma anläggningar som vägar, lekplatser, belysning, garage etc för fastigheterna på Vetevägen och Lundbackavägen.
Detta område ägdes och förvaltades tills nyligen av en bostadsrättsförening, Brf Örebrohus 18.
Bostadsrättsföreningen erbjöd under 2011 friköp av den egna bostadsrätten som eget hem för de som bor i ”småhus” (86st av totalt 122st). 39 st tackade ja och tillträdesdag var 23 mars 2012.
Samfällighetsföreningens medlemmar utgörs av de 39 fastighetsägarna till de egna hemmen och bostadsrättsföreningen Örebrohus18 med 83 medlemmar. Information om processen för friköp och bildandet av samfällighetsföreningen finns på Bostadsrättsföreningens hemsida.