Vilka är friköpta – vilka är bostadsrätter?

 Friköpta fastigheter (39 st )är markerade med ”fet” stil och lägenheter (83 st) som tillhör bostadsrättsföreningen är markerade med kursiv stil.

Se karta (klicka här)

  • Vetevägen, udda nr:
    1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,  Flerfamiljhusen (29 – 101)
  • Vetevägen, jämna nr:
    2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68,  70, 72, 74, 76, 78 ,8 0, 82, 84 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 126
  • Lundbackavägen:
    1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19