Information september 2016

Information september 2016 (för PDF – klicka här)

Bilkörning och parkering inom området

 • En av de stora fördelarna med vårt område är att det har planerats så att biltrafik och parkering är avskilda från gång- och cykelvägar.
 • Barnen kan leka, springa, cykla utan att vi behöver vara oroliga för att de ska riskera att bli påkörda. Därför är det inte tillåtet att köra bil, motorcykel eller moped på de bilfria gång- och cykelvägarna fram till huset/lägenheten.
 • Om du anlitar hantverkare/entreprenörer så informera/avtala om reglerna för att köra bil eller parkera i området.
 • Om du av någon anledning har behov av att köra bil eller parkera inom området, informera då kringboende för att risken för olyckor ska minimeras.

Parkera alltid bilen i garaget eller på markerad parkeringsplats!

 • Många har mer än en bil och därför att det viktigt att frigöra parkeringsplatser genom att ställa in bilarna i garaget. Om det inte finns parkerings i din närhet, så finns det oftast lediga parkeringsplatser i angränsande del av området.

Biltvätt inom området är inte tillåtet p.g.a. miljöhänsyn.

 • Rester av tvättmedel etc. kan skada dagvattnet om tvättvattnet rinner ner i dagvattenbrunnarna. P.g.a. detta säger Miljö och hälsoskyddsförvaltningen att ”biltvätt ska ske på därför avsedd plats med oljeavskiljare”. Därför är det inte tillåtet att tvätta bilen inom området.

Tillfällig uppställning av husvagnar eller icke kördugliga bilar är tillåten max 7 dagar i följd.

 • För långtidsparkering av husvagnar finns särskilda platser att hyra.

Styrelsen har fått förslag om att använda ett externt bevakningsbolag för att komma tillrätta med otillåten parkering inom området, men det är en möjlighet som styrelsen inte ser som befogad i idag.

 • Vi måste alla ta ansvar för att våra regler efterlevs, genom att påminna varandra när vi ser att någon inte respekterar dem och informera nyinflyttade.

Asfalteringen av våra gång- och cykelvägar är nu genomförd på den ”jämna sidan” av vetevägen. Nästa sommar är det dags för asfaltering av den ”ojämna sidan”.

Kom ihåg att låsa garaget! Du utsätter Du inte bara din egendom för en stor stöldrisk, utan även de övrigas som använder garaget om du inte låser.

Inga plastpåsar i komposten – endast papperspåsar!

 • Örebro kommun godkänner inga plastpåsar även om det står på påsen att den kan användas som kompostpåse. Föreningen får böta om det finns plastpåsar i komposttunnan.
Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Information september 2016

Asfaltering, vetevägen 2 – 110

Nu är det dags för asfaltering!

 • Vecka 24 (13/6) asfalteras vetevägen 74-110
 • Vecka 27 (4/7) asfalteras vetevägen 2-72

Det innebär att under ovanstående tid får det inte stå några bilar på parkeringarna mellan kl 07-20.

Om bilen skulle stå i garaget så kommer man inte åt den under tiden. Det får inte heller stå några bilar inne på området som ska asfalteras.

Arbetet kommer att utföras av ÖMAB (PEAB)

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Asfaltering, vetevägen 2 – 110

Välkomna till vårens städdag 2016, lördag 21 maj!

Vi samlas som vanligt klockan 09 vid föreningens flaggstång vid tvättstugan

Du som inte kan delta denna dag kan självklart bidra genom en insats innan städdagen. Prata med dina grannar och kom överens om lämplig uppgift.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Välkomna till vårens städdag 2016, lördag 21 maj!

Årsstämma 13 mars 2016

Årsstämman genomfördes den 13 mars 2016 i Lundhagskyrkan.

Verksamhetsberättelse 2015

Stämman antog valberedningens förslag vilket innebär att styrelsen för 2016.
Harald Grönqvist omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 13 mars 2016

Välkomna till Årsstämma 13 mars 2016

Kallelse till Årsstämma söndag den 13 mars kl 18 i Lundhagskyrkan.

Det har inkommit en Motion ang.”Parkeringstillsyn

Fullmakt för den som ska företräda en annan medlem på mötet.

Anmäl till Björn Anderson, om du önskar kaffe och smörgås efter mötet
bjorn.andersson@orebrohus18.se
eller
via SMS eller telefon 070-243 06 20

Välkomna!

/Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Välkomna till Årsstämma 13 mars 2016

Lämna din motion till årsstämman 2016, senast 31 januari

Lämna din motion i brevlådan hos Björn Andersson, vetevägen 45, senast 31 januari.

Läs mer här!

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Lämna din motion till årsstämman 2016, senast 31 januari

Välkomna till höstens städdag 2015, lördag 10 oktober!

Samling vid flaggstången vid tvättstugan kl 09.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Välkomna till höstens städdag 2015, lördag 10 oktober!

Välkomna till vårens städdag, lördag 30 maj!

Samling vid flaggstången vid tvättstugan kl 09.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Välkomna till vårens städdag, lördag 30 maj!

Gång- och cykelvägar kommer att sopas under vecka 16 (13-19 april)

Sopa gärna ut gruset från kanterna av gångvägarna för att det underlättar att få med allt.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Gång- och cykelvägar kommer att sopas under vecka 16 (13-19 april)

Årsstämma 19 mars 2015

Årsstämman genomfördes den 19 mars 2015 i Lundhagskyrkan.

Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 (klicka här)

Stämman antog valberedningens förslag vilket innebär att styrelsen för 2015 består av samma ledamöter som 2014.
Harald Grönqvist omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 19 mars 2015