Aktuellt

Bostadsrätts
föreningen

Värmeavgifter / månadsvisa fakturor från Riksbyggen

 Då kostnaden för el ökat markant höjs de individuella värmeavgifterna i F-husen (röda flerfamiljshusen) till 1,80 kr/kWh från 1/9 2022. Förbrukning debiteras i efterskott på nästföljande månadsavgifter. Övriga avgifter oförändrade Vår förvaltare Riksbyggen kommer...

Info Juni 2022

Takbyten fortgår som planerat. Månadsavgifterna höjs med 3,6% från 1 Juli främst p g a att samfälligheten höjer sina avgifter den 1 Juli med 150kr per hushåll. Vi vill påminna att ta kontakt med styrelsen /Göran Karlsson om ni avser att utföra någon forma av...

Takbyten – nästa etapp

Styrelsen har beslutat att fortsätta med takbyten för de kvarvarande husen i bostadsrättsföreningen. Det blir, som i den tidigare etappen 2021, Axess Bygg som har huvudentreprenaden. Riksbyggen ansvarar för projektadministration. I samband med takbyten för...

Höjning av avgifter

Som tidigare annonserats ändras månadsavgifterna med 3 % från 1/4 2022. Då kostnaden för el ökat höjs de individuella värmeavgifterna i F-husen (röda flerfamiljshusen) till 1,40 kr/kWh från 1/4 2022. Förbrukning debiteras i efterskott på nästföljande kvartals...

Information Januari 2022

Nytt år och ny styrelse Efter årsstämman den 25 november och vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Göran Karlsson till ordförande, Åsa Johansson till sekreterare och Erik Nilsson till vice ordförande. Övriga ordinarie ledamöter är Vanja...

God fortsättning

Styrelsen önskar god fortsättning på det nya året. Vi hälsar Karin Karlsson välkommen som suppleant, som valdes på stämman som hölls 25/11. Övriga förtroendevalda, för vilka det var omval, kvarstår. För de röda husen (flerfamiljshusen) har kostnaden för bergvärme ökat...

Kallelse till årsstämma 25/11

Bostadsrättsföreningen kallar härmed medlemmarna till årsstämma torsdag 25/11 kl 19.00 i Lundhagskyrkan. Anmäl er på talongen, som ni fått i era brevlådor, och lämna/maila till sekreterare Åsa Johansson, Vetev. 31.

Takbyten

Nu är takbyten i antågande! Ställningar sätts preliminärt upp v.33 för Vetev. 21-29. Samtidigt påbörjas arbetet med förrådstaken vid Vetev. 29-39 och Vetev. 43-53. Berörda får avisering en vecka innan start.Berörda hus för...

Info till alla i brf

Info till alla i brf

/Info Juni 2021Styrelsen vill ha in motioner till Årstämman. Dessa lämnas till Åsa Johansson, Vetev. 31 senast 31/7     Ni som bor i F-husen (de röda husen) bör kontrollera så ni inte betalar för mycket för er fasta avgift för elen hos Eon. Vi har tagit in offerter...

Välkommen till vår nya hemsida!
Den nya hemsidan är anpassad för bildskärm / lap top / surfplatta / mobiltelefon. Det är anledning till att vi byggt nytt.

Hemsidan är i startskedet och inlägg / uppdateringar / korrigeringar kommer att ske kontinuerligt.

Vi siktar således högt framöver och ni kan se Örebrohus 18 på den nivån under FILM & BILD. Den som filmat och fotat är vår medlem Tobias som är bosatt i kv. Dyckerten.

Styrelsen