Aktuellt

Bostadsrätts
föreningen

Information Maj 2023

Motioner till årsstämman I enlighet med stadgarna $ 61 kan medlem genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som ska behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast under Juli månad. Din motion lämnas till Åsa Johansson,...

Nya månadsavgifter

P g a höjda omkostnader kommer månadsavgifterna höjas med 3% från 1/4 2023. Övriga avgifter är oförändrade. Takbytena är nu avklarade men lite markarbeten och slutbesiktning kvarstår.

God Jul och Gott Nytt År

Styrelsen vill tillönska medlemmarna God Jul och Gott Nytt År. På Årsstämman den 24/11 omvaldes Göran Karlsson samt Arne Nilsson som ledamöter, kvarstår gör även Åsa Johansson och Erik Nilsson. Vi hälsar vår nyvalda ledamot Eva Ströman samt våra nyvalda suppleanter...

Kallelse till årsstämma 2022

Bostadsrättsföreningen kallar härmed medlemmarna till årsstämma tors. 24 November kl 19.00 i Lundhagskyrkan. Kaffe/te samt smörgås ingår. Om ni önskar deltaga, meddela sekreterare Åsa Johansson antingen via e-post, telefon (sms) eller lämna talongen på den utdelade...

Information oktober 2022

Styrelsen har beslutat att ändra värmeavgiften för flerfamiljshusen till 2,50 kr/kWh samt förbrukat varmvatten till 60 kr per kubikmeter från 1/11 -2022. Detta beror på ökade elkostnader. Det har kommit frågor om solpaneler på taken. Montage av solpaneler är enligt...

Värmeavgifter / månadsvisa fakturor från Riksbyggen

 Då kostnaden för el ökat markant höjs de individuella värmeavgifterna i F-husen (röda flerfamiljshusen) till 1,80 kr/kWh från 1/9 2022. Förbrukning debiteras i efterskott på nästföljande månadsavgifter. Övriga avgifter oförändrade Vår förvaltare Riksbyggen kommer...

Info Juni 2022

Takbyten fortgår som planerat. Månadsavgifterna höjs med 3,6% från 1 Juli främst p g a att samfälligheten höjer sina avgifter den 1 Juli med 150kr per hushåll. Vi vill påminna att ta kontakt med styrelsen /Göran Karlsson om ni avser att utföra någon forma av...

Takbyten – nästa etapp

Styrelsen har beslutat att fortsätta med takbyten för de kvarvarande husen i bostadsrättsföreningen. Det blir, som i den tidigare etappen 2021, Axess Bygg som har huvudentreprenaden. Riksbyggen ansvarar för projektadministration. I samband med takbyten för...

Höjning av avgifter

Som tidigare annonserats ändras månadsavgifterna med 3 % från 1/4 2022. Då kostnaden för el ökat höjs de individuella värmeavgifterna i F-husen (röda flerfamiljshusen) till 1,40 kr/kWh från 1/4 2022. Förbrukning debiteras i efterskott på nästföljande kvartals...

Välkommen till vår nya hemsida!
Den nya hemsidan är anpassad för bildskärm / lap top / surfplatta / mobiltelefon. Det är anledning till att vi byggt nytt.

Hemsidan är i startskedet och inlägg / uppdateringar / korrigeringar kommer att ske kontinuerligt.

Vi siktar således högt framöver och ni kan se Örebrohus 18 på den nivån under FILM & BILD. Den som filmat och fotat är vår medlem Tobias som är bosatt i kv. Dyckerten.

Styrelsen