Meny samfällighetsföreningen:

Aktuellt

Samfällighets
föreningen

Valberedning

Vi saknar valberedning i Samfälligheten och är det någon som är intresserad så hör av er till Styrelsen.

Vi är flera som varit med i många år i styrelsen och börjar även bli till åren så kan du tänka dig att jobba med något styrelseuppdrag framöver så tveka inte att höra av dig.

Välkommen till höstens städdag Lördagen den 24 september

Vi samlas vid föreningens flaggstång (vid tvättstugan) klockan 9.00 för information om aktuella frågor och genomgång av dagens aktiviteter Vi rensar, städar och umgås och prioriterar dom allmänna ytorna före våra egna trädgårdar. Kl 13:00 träffas vi igen vid tvättstugan för att äta korv med bröd. 

Att bo i vår samfällighetsförening innebär en skyldighet att delta på städdagen efter egen förmåga. Även om man inte kan eller orkar med mera fysiskt ansträngande arbetsuppgifter kan man alltid vara med och uppmuntra eller bjuda sina grannar på kaffe. Den sociala kontakten och granngemenskapen är minst lika viktig som att vi får det snyggt och fint i området. Om du inte alls har möjlighet att delta på städdagen, prata då med dina grannar så kan du få en uppgift att utföra före eller efter städdagen.

Till sist vill styrelsen passa på att önska alla boende en riktigt skön höst!

Under fliken ATT VETA finns nyttig information för alla.

Bland annat om tvättstugan se nedan.

Den gemensamma tvättstugan är i första hand avsedd för de boende i flerfamiljshusen, vars lägenheter inte är utrustade med tvättstuga. Tvättstugan får genom ett avtal även användas av boende i bostadsrättsföreningen Örebrohus 16.

Grovtvättmaskin och mangel får användas av alla boende i området, även vid tillfälliga fel på de egna maskinerna får övriga tvättmaskiner användas. Om Du som inte bor i flerfamiljshusen vill ha nyckel till tvättstugan kan Du kontakta någon i styrelsen för att göra en egen en kopia.

• Efter tvätt skall golven sopas och torkas samt maskinerna rengöras. Eftersom vi inte har någon som städar i tvättstugan så måste alla ta sitt ansvar.

• Anteckna alltid gatuadress vid tvättbokning.
Den antecknade tvättiden måste förbrukas innan ny tid bokas.

• Har tvättmaskinerna ej tagits i bruk 15 minuter efter bokad tvättid får maskinerna användas av annan. Vid lite tvätt skall torkskåpet användas i stället för torkrummet. Det spar energi.

• Torkrummet för disponeras högst 45 minuter efter tvättidens utgång.

• Tvätt nedsmutsad med lösningsmedel, fotogen mm får ej tvättas i maskinerna.

• Färgning av kläder i maskinerna är ej heller tillåtet.

• Rökning i tvättstugan är förbjudet.

Vid fel på maskinerna skall felanmälan göras till Örebro Tvättmaskinservice tfn 019/13 34 00.

Protokoll Årsstämman, klicka för att hämta

Företag som ringer och vill utföra diverse arbeten såsom ventilationsrengöring / avloppsrensning mm kan ni hänvisa till Kennert Falk mob 070-332 00 31.

Välkommen till vår nya hemsida!
Den nya hemsidan är anpassad för bildskärm / lap top / surfplatta / mobiltelefon. Det är anledning till att vi byggt nytt. Hemsidan är i startskedet och inlägg / uppdateringar / korrigeringar kommer att ske kontinuerligt.Vi siktar således högt framöver och ni kan se Örebrohus 18 på den nivån under FILM & BILD. Den som filmat och fotat är vår medlem Tobias som är bosatt i kv. Dyckerten.

Styrelsen