Meny samfällighetsföreningen:

Aktuellt

Samfällighets
föreningen

Välkommen till vårens städdag

Lördagen den 21 maj

Vi samlas kl 09:00 vid föreningens flaggstång vid tvättstugan.

Vi rensar, städar och umgås och kl 13:00 träffas vi igen vid tvättstugan för att äta korv med bröd.

Det kommer att stå två flak vid vändplanen. Ett för kompost och ett för grenar och ris under hela städhelgen där ni kan kasta ert trädgårdsavfall. Var noga med att sortera rätt.

Du som inte kan delta just denna dag kan självklart bidra genom en insats innan lördagen. Prata med dina grannar och kom överens om en lämplig uppgift.

Väl mött!             

/Styrelsen

 

Protokoll Årsstämman, klicka för att hämta

Företag som ringer och vill utföra diverse arbeten såsom ventilationsrengöring / avloppsrensning mm kan ni hänvisa till Kennert Falk mob 070-332 00 31.

Årets städdagar är bestämda till lördag den 21 Maj och lördag den 24 September.

Sopor.

Vi har nu blivit av med containrarna för förpackningar samt tidningar. Istället har vi 4 st kärl för småförpackningar samt 1 st kärl för tidningar. Dessa är mörkblå och står i skyddet på vändplanen. Tänk på att stora emballage inte får kastas i dessa. Stora wellpappemballage måste kastas vid församlingshemmets återvinningsstation eller vid återvinningsstationen på andra sidan R50. Var noga med vad ni stoppar ner i sopkärlen. Bara det som de är avsedda för får kastas i dem. I vecka 44 fanns det bygg sopor i förpackningscontainern och det är inte tillåtet. Det är ofta frigolit och kartong i vanliga sopkärlen vilket inte heller är tillåtet. Vi ber er som inte sköter detta att ni bättrar er.  

Mer info om sophanteringen, finns under fliken ATT VETA

Välkommen till vår nya hemsida!
Den nya hemsidan är anpassad för bildskärm / lap top / surfplatta / mobiltelefon. Det är anledning till att vi byggt nytt. Hemsidan är i startskedet och inlägg / uppdateringar / korrigeringar kommer att ske kontinuerligt.Vi siktar således högt framöver och ni kan se Örebrohus 18 på den nivån under FILM & BILD. Den som filmat och fotat är vår medlem Tobias som är bosatt i kv. Dyckerten.

Styrelsen