Meny samfällighetsföreningen:

OM

Samfällighets
föreningen

Vad är en samfällighetsförening?

• Samfälligheten Örebrohus 18 är en samfällighetsförening som vi äger tillsammans.
• Genom att köpa en bostad i området blir man medlem i föreningen och därmed delägare.
• Vi förvaltar området tillsammans.
• Vi styr den ekonomiska planeringen själva och bestämmer därmed den årsavgift (hyra) som medlemmarna ska betalas för att täcka föreningens utgifter. 

Samfällighetsföreningen Örebrohus 18 genomförde sitt första årsmöte i mars 2012 och den omfattar gemensamma anläggningar som vägar, lekplatser, belysning, garage mm för fastigheterna på Vetevägen och Lundbackavägen.
Detta område ägdes och förvaltades av bostadsrättsförening, Brf Örebrohus 18.
Bostadsrättsföreningen erbjöd under 2011 friköp av den egna bostadsrätten som eget hem för de som bor i ”småhus” (86st av totalt 122st). 39 st tackade ja och tillträdesdag var 23 mars 2012.
Samfällighetsföreningens medlemmar utgörs (190528) av 44 fastighetsägarna till de egna hemmen och bostadsrättsföreningen Örebrohus18 med 78 medlemmar. Information om processen för friköp och bildandet av samfällighetsföreningen finns på bostadsrättsföreningens hemsida under fliken om oss.