Meny samfällighetsföreningen:

Felanmälan

Samfällighets
föreningen

Felanmälan – Fastighetsjour

CSG 0771-860860

Jourfirman har huvudnyckel. Har ni låst er ute och har lås med cylinder i det gemensamma låssystemet kan de öppna åt er. Går något sönder i fastigheten och det är akut kan ni ringa CSG och kostnaden får ni själva stå för.