Meny samfällighetsföreningen:

Styrelsen

Samfällighets
föreningen

ORDFÖRANDE
KENNERT FALK
VETEVÄGEN 5
KONTAKT
070-332 00 31
MAIL » 
VICE ORDFÖRANDE
RONNY SCHULSTAD
LUNDBACKAV 9
KONTAKT
019-22 62 03
070-611 08 25
MAIL » 
SEKRETERARE
ÅSA JOHANSSON
VETEVÄGEN 31
KONTAKT
019-22 60 02
MAIL » 
ORDINARIE LEDAMOT
OLA ANDERSSON
VETEVÄGEN 48
KONTAKT
0702-786308
MAIL » 
ORDINARIE LEDAMOT
VANJA KARLSTRÖM
VETEVÄGEN 37
KONTAKT
019-22 65 63
SUPPLEANT
GÖRAN KARLSSON
VETEVÄGEN 88
KONTAKT
076-209 44 08
SUPPLEANT
ARNE NILSSON
VETEVÄGEN 84
KONTAKT
019-31 04 33
070-531 92 52
REVISOR
LARS-OLOF JOHANSSON
VETEVÄGEN 12
KONTAKT
019-22 71 30
MAIL » 
REVISOR
LARS OLSSON
VETEVÄGEN 3
KONTAKT
076-306 56 10
MAIL »