Meny samfällighetsföreningen:

Stadgar

Samfällighets
föreningen

Stadgar för samfällighetsföreningen Örebrohus18

Vid årstämman 13 mars 2014 beslutades att minska antalet styrelseledamöter, vilket innebär att §5 har en ny lydelse.


§5 Styrelsesäte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Örebro kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen sammansättning skall bestå av representant/er från bostadsrättsföreningen Örebrohus 18 samt av representant/er för
egen ägda fastigheter.

Här kan du ta del av stadgarna för samfälligheten.
(Klicka här för att läsa)

Kommentarer och förklaringar till stadgarna
(Klicka här för att läsa)